არტერიული ჰიპერტენზია

გიორგი გეგელაშვილი

ნაწილი 1: ზოგადი მიმოხილვა
ნაწილი 2: საკამათო საკითხები

ნაწილი 3: მედიკამენტური მკურნალობა
ნაწილი 4: ნევროლოგიური საკითხები

ნაწილი 5: ორსულობა, გერიატრია
ნაწილი 6: ჯანსაღი ცხოვრება