ბრუ თავბრუ გაბრუება თავბრუხვევა თავბრუდახვევა თვალის  17 გადავლებით

გიორგი გეგელაშვილი