ბრუ თავბრუ გაბრუება თავბრუხვევა თავბრუდახვევა თვალის  17 გადავლებით

გიორგი გეგელაშვილი

ნაწილი 1: ეპიდემიოლოგია * ანატომია და ფიზიოლოგია * განმარტებანი

ნაწილი 2: რეტის მიმოხილვა *

პერიფერიული თუ ცენტრული  ნაწილი 3: იყო და არა იყო რა...
იყო ერთი თავბრუხვევა
* სავიზიტო ბარათები

ნაწილი 4: დიფერენციული დიაგნოზი * ნევრიტი თუ ინსულტი საკითხავი აი, ეს არის... 

ნაწილი 5: თავანკარა ქართული და მეცნიერული სიახლეები * გავუფრთხილდეთ ეროვნულ შემოსავალს: არა პოლიპრაგმაზიას! * „თან წაიღე“ ნაკვესები *

 

 

ნაწილი 6: არლევერტის წარდგენა