გიორგი (გოგიტა) გეგელაშვილი

დირექტორი

   კონსულტაციაზე ჩაწერა 5 91 50 7575 

ggegelashvili@hig.ge


ცოტნე ჩხიკვიშვილის სახელობის

თავის ტკივილის საქართველოს

საზოგადოების პრეზიდენტი

 

უმაღლესი განათლება

 

                     სამკურნალო ფაკულტეტი,  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი 

 

დიპლომის შემდგომი განათლება

 

 

 •                   სპეციალიზაცია - ნევროლოგია
 •                   სპეციალიზაცია - საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის ორგანიზაცია

                  ”ფარმაკოთერაპიულ გამოცდილებასთან მისადაგებული მედიკამენტური

მკურნალობა”

 •                   საერთაშორისო უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურსი ჯანდაცვის

აღმასრულებელთა ამერიკული კოლეჯი, გაერთიანებული კომისიის

რესურსების დეპარტამენტი

§     ოუკბრუკი, ილინოისი, აშშ

 •               ”ჯანდაცვის ადმინისტრირება და ჰოსპიტალური მენეჯმენტი”

საერთაშორისო უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურსი-ტექნიონის

უნივერსიტეტი

§     ხაიფა, ისრაელი

 •                 ”ნერვულ დაავადებათა ფარმაკოლოგია”

დიპლომისშემდგომი უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურსი - ხარკოვის

ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი

§     ხარკოვი, უკრაინა

 •                  ”საინფორმაციო სისტემები და მედიცინა”

       უწყვეტი განათლების კურსი

§     თბილისი

 

კარიერა

 

 •       სარაჯიშვილის სახ. ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის ინსტიტუტი

§  კლინიკური ორდინატორი, მეცნიერ-თანამშრომელი

      სარაჯიშვილის სახ. ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის ინსტიტუტი

§  კლინიკური ფარმაკოლოგიის სამსახურის ხელმძღვანელი

      სარაჯიშვილის სახ. ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის ინსტიტუტი

§  მთავარი ექიმი, სამედიცინო დირექტორი

      საქართველოს პარლამენტი, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი

 • თავმჯდომარის მოადგილე, პარლამენტის წევრი
 • გაუმჯობესებული კვების ალიანსი საქართველოსთვის

§  თავმჯდომარე

 •       პაციენტთა უსაფრთხოების საქართველოს ალიანსი

§  თავმჯდომარე

 •       საერთაშორისო ინიციატივა აღმოსავლეთ ევროპისა და აზიის პაციენტთა

      ორგანიზაციები პაციენტთა უფლებებისა და უსაფრთხოებისათვის

§  მთავარი სამეცნიერო მრჩეველი

 •       სამედიცინო დიაგნოსტიკური ცენტრი “ნეოკლინიკა” 

§  ნევროლოგი

 •       დავით მეტრეველის სამედიცინო ცენტრი

§  მთავარი ნევროლოგი

 • "საზღვაო ჰოსპიტალი", ბათუმი 

                §   კონსულტანტი

 

პუბლიკაციები

 • "თავის ტკივილის წამიკითხე"

      თბილისი, 2019

 • "უცნაური თავის ტკივილი"

       თბილისი, 2017

 • წელის ტკივილი” /შეფასება-დიაგნოზი-მართვა სახელმძღვანელო ექიმებისთვის/

      თბილისი, 2016

 • შაკიკი და დაძაბული თავის ტკივილი: დიაგნოზი, მედიკამენტური მკურნალობა“

  სახელმძღვანელო ზოგადი პროფილის ექიმების და ნევროლოგებისთვის

       თბილისი, 2012

 •       “შაკიკის საიდუმლო”

თბილისი, 2011

 •       “ორსულობა და უსაფრთხო წამალი”

             ორსულობა, ძუძუთი კვება და მედიკამენტური მკურნალობის უსაფრთხოება
თბილისი, 2011

 •       “პაციენტთა უსაფრთხოება - საერთაშორისო რეგულაციები”

თბილისი, 2008

 •       ”დასახელებით მსგავსი მედიკამენტები საქართველოში”

თბილისი, 2008

 •       პაციენტთა უსაფრთხოება - საერთაშორისო გადაწყვეტილებები

თბილისი,2008

 •       „პაციენტთა უფლებები და უსაფრთხოება“

რჩევები პაციენტთათვის
თბილისი, 2006

 •       “Healthcare System in Georgia” in: Economic and Social Policies in Georgia, Armenia

and Azerbaijan Moving Closer to Europe?
FriedrichEbertStiftung & Centre for Economic Problems Research
Tbilisi, Georgia 2010

 •       Glossary of Related To Patient and Medication Safety, Best Practices for Preventing

Medication Errors and Improving Medication Safety

English Georgian Bilingual Booklet

Strasbourg, France, 2007

 

ჯილდოები

 •    I ადგილი

ჯანდაცვის სისტემები, ერგონომიკა და პაციენტთა უსაფრთხოება

HEPS-2008, საერთაშორისო კონფერენცია

§  სტრასბურგი საფრანგეთი – 2008

 •    ჯილდო

ფორტიფიკაციის ინიციატივის საერთაშორისო ჯილდო

IAOM/FFI, ევრაზიის კონფერენცია

§   ბუქარესტი, რუმინეთი,  2008

 •    საპატიო სიგელი

ბიზნესისა და პარლამენტის საერთაშორისო ასოციაციასთან  2004 – 2007

წლებში თანამშრომლობის და გაწეული ღვაწლის ნიშნად

§  თბილისი, 2007