დარეჯან აბაშიძე

ოჯახის ექიმი

 

 +995 (591) 507 806 

dabashidze@hig.ge


 

უმაღლესი განათლება

 

 

 • თერაპევტი, ოჯახის ექიმი,  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი 

 

დიპლომის შემდგომი განათლება

 

 •     სპეციალიზაცია - შინაგანი მედიცინა
 •  სპეციალიზაცია - საოჯახო მედიცინა

 

 

კარიერა

 

 

 • ა/კავკასიის რკინიგზის საკვანძო პოლიკლინიკის ექიმი-თერაპევტი
 •  საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსთან არსებული IV  მთავარის სამმართველოს საავადმყოფო-პოლიკლინიკის („ლეჩკომბინატი“) უბნის თერაპევტი
 •  სადაზღვევო კომპანია „იმედი L“-ის შვილობილი სამედიცინო სადაზღვევო კომპანია „ვილსამოს“ პირადი ექიმი
 • ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრის ექიმი-თერაპევტი
 • საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სამედიცინო სამმართველოს ექიმი-თერაპევტი
 • სადაზღვევო კომპანია „ირაოს“ ოჯახის ექიმი
 •  შპს „დილა 2010“ ექიმი-თერაპევტი
 • შპს „ლეჩკომბინატი“ №1 ექიმი-თერაპევტი