მაგდა კაპანაძე

მისაღების უფროსი

 

 +995 (571) 880002 

mkapanadze@hig.ge


 

უმაღლესი განათლება

  •   ილია ჭავჭავაძის სახ. სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, სოციოლოგია 

 

დიპლომის შემდგომი განათლება

 

  •  American Bar Association Rule Of  Law Initiative- street  law course; 
  • ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემების შემსწავლელი კურსი;
  • ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, საარჩევნო სისტემების განვითარებისა და სწავლების ცენტრის და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფინანსური მხარდაჭერით ირგანიზებული სემინარი.  

 

 

კარიერა

 

 

  •   "კარუსელი" - მოლარე-ოპერატორი
  •   Real Estate Development Company ( Red-Co ) - გაყიდვების აგენტი