მერი ბალარჯიშვილი

ენდოკრინოლოგი

 

+995 591 507 807

mbalarjishvili@hig.ge 


 

უმაღლესი განათლება

 

  • ექიმი ენდოკრინოლოგი, ექიმი პედიატრი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, პედიატრიის ფაკულტეტი

 

დიპლომის შემდგომი განათლება

 

  • საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია, სპეციალიზაცია ენდოკრინოლოგიაში;
  • საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია, ორდინატურის კურსი ენდოკრინოლოგიაში;
  •  საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია, ასპირანტურის კურსი ენდოკრინოლოგიაში;
  •  „ფაირისებური ჯირკვლის დაავადებები,“ საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია - სერტიფიცირებული კურსი;
  •  „თირეოიდოლოგია: ფაქტებზე დამყარებული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა“  - საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია,  სერტიფიცირებილი კურსი;
  • „ფარისებრი და ფარისებრახლო ჯირკვლების ავადმყოფობანი“  საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია - ტრენინგი.

 

 

კარიერა

 

  •  „დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის რეგიონული ცენტრი“ ქ.რუსთავი. ექიმი ენდოკრინოლოგი;
  • კლინიკა „ენმედიც“-ი,  ექიმი ენდოკრინოლოგი.

 

 

პუბლიკაციები

 

  • Plaferini-LB-ს გავლენა აზოტის ოქსიდის მეტაბოლოზმზე დიფუზური ტოქსიური ჩიყვის დროს.