რუსუდან ბელაშვილი

ექიმი ლაბორანტი

 

+995 (570) 309090

lab@mediprive.info


 

უმაღლესი განათლება

 

  • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მენეჯმენტის ფაკულტეტი  - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და პროფილაქტიკური მედიცინის სპეციალისტი

 

დიპლომის შემდგომი განათლება

 

  • „ლაბორატორიული მედიცინა“

§  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. რეზიდენტურის კურსი, სპეციალობა - „ლაბორატორიული მედიცინა“;

 

  •  „ჯანდაცვის ადმინისტრირება“

§  ახალგაზრდა მედიკოსთა ასოციაციის სტაჟიორი, სპეციალობაში ჯანდაც-ვის ადმინისტრირება,  განაწილებით  თბილისის მე-9 საავადმყოფო;

  • „ეპიდემიოლოგია“

 

§  სტაჟირება დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

 

 

კარიერა

 

 

  • ს.ს ჰემატოლოგიის და ტრანსფუზიოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი. იმუნოგენეტიკის და ბიოქიმიის ლაბორატორიის გამგე;
  • ჩემი ოჯახის კლინიკა-ჰემატოლოგიის ინსტიტუტის ლაბორატორიის შესყიდვების მენეჯერი;
  • მე-16 ბავშვთა პოლიკლინიკის და საოჯახო მედიცინის ცენტრის ექიმ-ლაბორანტი და ლაბორატორიის გამგე;
  • კლინიკა მედი პრაივი (შპს „ტელეკლინიკა“), ექიმი ლაბორანტი;
  • ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, კლინიკა მედი პრაივი (შპს „ტელეკლინიკა“).