ქეთევან დეკანოზიშვილი

ადმინისტრაციული დირექტორი

 

+995 (591) 272 010 

kdekanozishvili@hig.ge


 

უმაღლესი განათლება

 

 

  •    ინგლისური ენის სპეციალისტი – „თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტი“, ინგლისური ენის ფაკულტეტი 

 

დიპლომის შემდგომი განათლება

 

  • „კადრების მართვა“

§  საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი, ევროპის სხვადასხვა ცენტრალური ბანკები – სერტიფიცირებული კურსები;

  • „მაკროეკონომიკა და ფინანსური პოლიტიკა“

§  საერთაშორისო სავალუტო ფონდი – სერტიფიცირებული კურსი;

  • „საუკეთესო კლინიკური პრაქტიკა“

§  “Astellas” GCP სერტიფიკატი.

 

 

 

კარიერა

 

  • საქართველოს ეროვნულ ბანკი – კადრების დეპარტამენტი, სხვადასხვა თანამდებობები;
  • საქართველოს ეროვნულ ბანკი – კადრების განყოფილების უფროსი;
  • დავით მეტრეველის სამედიცინო ცენტრი – მენეჯერი;
  • 3 საერთაშორისო კვლევა – კოორდინატორი.