ქეთევან კობახიძე

უმცროსი ექიმი

 

 (+995) 591 50 78 04 

 kkobakhidze@hig.ge


 

უმაღლესი განათლება

 

  • დიპლომირებული მედიკოსი - „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“

 

დიპლომის შემდგომი განათლება

 

  •  რეზიდენტი ნევროლოგიაში  „თბილისის სახელწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“

 

კარიერა

 

  • „დავით მეტრეველის სამედიცინო ცენტრი“ - უმცროსი ექიმი