ელექტრონეირომიოგრაფია -

 

EnMG პერიფერიული ნერვული სისტემის ძირითადი ფუნქციური კვლევაა. ამ მეთოდით შესაძლებელია ნერვების, ნერვ-კუნთოვანი გადაცემის (ნეიროგრაფია) და კუნთების (მიოგრაფია) ნეიროფიზიოლოგიური კვლევა. EnMG შეუცვლელია ისეთი ნევროლოგიური ავადმყოფობების სადიაგნოზოდ, როგორებიცაა: ნეიროპათია, მიასთენია, მიოზიტი, მიოპათია. ელექტრონეირომიოგრაფიით შესაძლებელია დაზიანებული ნერვების აღდგენის პროგნოზის დადგენა.

ჯანმრთელობის ინსტიტუტ შესაძლებელია აღნიშნული კვლევის ჩატარება გერმანული წარმოების 2015 წლის ბოლო თაობის აპარატით "Neurowerk".