შაკიკი - თვალის ერთი გადავლებით

გიორგი გეგელაშვილი