ნანა ლომაშვილი

ეპილეპტოლოგი

 

   +995 (599) 113 183 

nlomashvili@hig.ge


 

უმაღლესი განათლება

 

  •  სამკურნალო ფაკულტეტი,  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სპეციალობა სამკურნალო საქმე (MD)

 

დიპლომის შემდგომი განათლება

 

  • სპეციალიზაცია - ნევროლოგია;
  • საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე „კლინიკო-ელექტროფიზიოლოგიური ანალიზი ბავშვთა ასაკის კეთილთვისებიანი ეპილეფსიის“;
  • მონაწილეობა უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროგრამებში.

 

 

კარიერა

 

  • პ. სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიის და ნეიროქირურგიის ინსტიტუტი, წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი;
  • „ნიუ ჰოსპიტალსი“, ელექტროფიზიოლოგი, ეპილეპტოლოგი.

 

 

წევრობა

 

  • EFNS (European Federation of Neurologycal Societies)
  • GLAE (Georgian League Against Epilepsy)