3 გზა - 1 გადაწყვეტილება: პირველ ყოვლისა არ ავნო...

გიორგი გეგელაშვილი

ნაწილი 1 

ტკივილი - თვალის ერთი გადავლებით

ნაწილი 2

არასტეროიდების გავლენის სფერო


ნაწილი 3

არასტეროიდების უსაფრთხოება

ნაწილი 4

კუნთოვანი სპაზმი და მიორელაქსანტები