სისხლში შაქრის დონის გაზომვის ერთეულების           თანაფარდობის ცხრილი


მსოფლიოში ცნობილია სისხლში შაქრის (გლუკოზის) დონის გაზომვის ორი სხვადასხვა ერთეული: მილიმოლი ლიტრზე (მმოლი/ლ) და მილიგრამ-პროცენტი (მგ%) ან მილიგრამი დეცილიტრზე (მგ/დლ).

 

როგორია ამ ერთეულების თანაფარდობა?  მილიმოლ/ლიტრი (მმოლ/ლ) უნდა გაამრავლოთ 18-ზე და მიიღებთ მილიგრამ-პროცენტს (მგ%). მაგ. 5,4 მმოლ/ლ X 18=97,2 მგ%.

 

 

სისხლში შაქრის დონის გაზომვის ერთეულების სწრაფი გამოთვლისთვის გთავაზობთ მზა ცხრილს.