არტერიული ჰიპერტენზია

                                                                                                                                 გიორგი გეგელაშვილი

 

 

სლაიდშოუ შედგება 5 ნაწილისგან:

  • ზოგადი საკითხები
  • საკამათო საკითხები
  • მედიკამენტური მკურნალობა
  • ორსულობა/გერიატრია
  • ჯანსაღი ცხოვრება

მოკლე შინაარსი