ტრიგენიმური ავტონომიური ცეფალალგიები 

 

გიორგი გეგელაშვილი

 

გადადით ბმულზე:

http://pain.org.ge/branch/neurology/headaches/tsepalalgiebi.php?sphrase_id=1328