ოპერაციის შემდგომი ტკივილის მართვა

გიორგი გეგელაშვილი