"უცნაური თავის ტკივილი"

გიორგი გეგელაშვილი

 

arc SiSi gvmarTebs Tavis tkivilis mimarT da arc metismeti gambedaoba.

sifrTxilis mimdevrebo, damemgzavreT Tavis tkivilis ucnauri samyaros

 

kuTxe-kunWulSi…

 

 

 

 

 

 „უცნაური თავის ტკივილი“ მაღალი პროფესიონალიზმით გამოირჩევა, სავსეა ორიგინალური ნააზრევით, სახალისოდ იკითხება და კარგი იქნება, სხვა ენებზეც ითარგმნოს. ვულოცავ სამედიცინო საზოგადოებას ახალი ქართული „სრულიად უცნაური“ და დიდებული წიგნის დაბადებას“ - ზაზა ქაცარავა - ესენის უნივერსიტეტის პროფესორი, ნევროლოგიის კლინიკის დირექტორი, ევროპის თავის ტკივილის ფედერაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი.

 

მონოგრაფია მრავალ სიურპრიზს უმზადებს მკითხველს...

ავტორის მიერ შექმნილი გამაფრთხილებელი ბარათები „ფრთხილად, თავის ტკივილი ს-ა-გ-ა-ნ-გ-ა-შ-ო-ა“ ექიმებისთვისაა განკუთვნილი, მაგრამ მცირე სწავლების შემდეგ იგი შეიძლება „112“-ის დისპეტჩერმა ან ნებისმიერმა ადამიანმა გამოიყენოს და ეჭვი მიიტანოს ან ამოიცნოს სიცოცხლის საფრთხის შემცველი თავის ტკივილი.