წელის ტკივილი

გიორგი გეგელაშვილი

ამონარიდები გიორგი გეგელაშვილის მონოგრაფიიდან "წელის ტკივილი"

2016 წელი