ჯანმრთელობა თუ ავადმყოფობა?

გიორგი გეგელაშვილი

გერიატრიული ტკივილი

                                                     კახაბერ ჭელიძე

 

გადადით ბმულზე:

 

http://www.pain.org.ge/branch/geriatrics/paingeraitrics/index.php?sphrase_id=1338