ფარმაკოკინეტიკის ევოლუცია პედიატრიიდან გერიატრიამდე (განვითარებადი ფარმაკოკინეტიკა)

გიორგი გეგელაშვილი