ხანდაზმულობა: ჯანმრთელობა თუ ავადმყოფობა?

გიორგი გეგელაშვილი