...ცოდნა და გულისხმიერება...


თავის ტკივილის "ბოლო გაჩერება"...


სიახლე


"უცნაური თავის ტკივილი"

გიორგი გეგელაშვილი

 

"უცნაური თავის ტკივილი"

გიორგი გეგელაშვილი

ახალი მონოგრაფიის პრეზენტაცია

 

 

უახლესი ნეიროსტიმულაციის, ელექტრონეირომიგრაფიისა და ელექტროენცეფალოგრაფიის აპარატურა "ჯანმრთელობის ინსტიტუტში"