5 91 507575თავის ტკივილის "ბოლო გაჩერება"...


სიახლე ...


"უცნაური თავის ტკივილი"

გიორგი გეგელაშვილი

 

"უცნაური თავის ტკივილი"

გიორგი გეგელაშვილი

ახალი მონოგრაფიის პრეზენტაცია

 

 

უახლესი ნეიროსტიმულაციის, ელექტრონეირომიოგრაფიისა და ელექტროენცეფალოგრაფიის აპარატურა "ჯანმრთელობის ინსტიტუტში"