5 91 507575


გიორგი (გოგიტა) გეგელაშვილთან

მიღებაზე ჩაწერა - 5 91 507575


თავის ტკივილის "ბოლო გაჩერება"... 

ეწვიეთ ჩვენ ვებ-გვერდს "ტკივილის მართვა"

ყველაფერი ტკივილის შესახებ

ტკივილის ენციკლოპედია


სიახლე ...


"უცნაური თავის ტკივილი"

გიორგი გეგელაშვილი

 

"უცნაური თავის ტკივილი"

გიორგი გეგელაშვილი

ახალი მონოგრაფიის პრეზენტაცია

 

 

უახლესი ნეიროსტიმულაციის, ელექტრონეირომიოგრაფიისა და ელექტროენცეფალოგრაფიის აპარატურა "ჯანმრთელობის ინსტიტუტში"