5 91 507575


გიორგი (გოგიტა) გეგელაშვილთან

მიღებაზე ჩაწერა - 5 91 507575


თავის ტკივილის "ბოლო გაჩერება"...


სამახსოვროები

გზავნილები 

ეწვიეთ ჩვენ ვებ-გვერდს "ტკივილის მართვა"

ყველაფერი ტკივილის შესახებ

ტკივილის ენციკლოპედია


სიახლე ...


"უცნაური თავის ტკივილი"

გიორგი გეგელაშვილი

 

ICD-11

ავადმყოფობათა ახალი კლასიფიკაცია

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ხელ-დასხმულმა ავადობის და სიკვდილობის სტატისტიკის სამუშაო ჯგუფმა მრავალ-წლიანი მუშაობის შემდეგ დასანერგად მოამზადა და  2018 წლის 18 ივნისს გამოა-ქვეყნა ავადმყოფობათა ახალი საერთაშორისო კლასიფი-კაციის წინასწარი ვარიანტი ICD-11. (ვრცლად...)

უახლესი ნეიროსტიმულაციის, ელექტრონეირომიოგრაფიისა და ელექტროენცეფალოგრაფიის აპარატურა "ჯანმრთელობის ინსტიტუტში"